ترجمه Scathe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شدن‌. می باشد

Scathe به چه معناست و Scathe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scathe

شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شدن‌., ترجمه شدن‌., کلمات شبیه شدن‌.
دانلود فایل ها