ترجمه Scatophagous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suogahporpoc=) كثافت‌ خوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرگين‌ خوار.

Scatophagous به چه معناست و Scatophagous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scatophagous

(suogahporpoc=) كثافت‌ خوار به خارجی , ریشه انگلیسی (suogahporpoc=) كثافت‌ خوار, ترجمه (suogahporpoc=) كثافت‌ خوار, کلمات شبیه (suogahporpoc=) كثافت‌ خوار , سرگين‌ خوار. به لاتین
دانلود فایل ها