ترجمه Scatterer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پراكنده‌ ساز. می باشد

Scatterer به چه معناست و Scatterer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scatterer

پراكنده‌ ساز. به خارجی , ریشه انگلیسی پراكنده‌ ساز., ترجمه پراكنده‌ ساز., کلمات شبیه پراكنده‌ ساز.
دانلود فایل ها