خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46545 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46545','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46545 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scavenger به فارسی

ترجمه Scavenger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانور لاشخور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانور كثافت‌ خور , در فارسی : سپور , به فارسی : تنظ‌يف‌ كردن‌

Scavenger به چه معناست و Scavenger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scavenger

جانور لاشخور به خارجی , ریشه انگلیسی جانور لاشخور, ترجمه جانور لاشخور, کلمات شبیه جانور لاشخور , جانور كثافت‌ خور به لاتین , سپور به لاتین , تنظ‌يف‌ كردن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: