ترجمه Scene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منظ‌ره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چشم‌ انداز , در فارسی : مجلس‌ , به فارسی : پرده‌ جزء صحنه‌ نمايش‌ , سایر ترجمه ها : صحنه‌

Scene به چه معناست و Scene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scene

منظ‌ره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منظ‌ره‌, ترجمه منظ‌ره‌, کلمات شبیه منظ‌ره‌ , چشم‌ انداز به لاتین , مجلس‌ به لاتین , پرده‌ جزء صحنه‌ نمايش‌ خارجی , صحنه‌ در زبان
دانلود فایل ها