ترجمه Scenography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقاشي‌ پرده‌ هاي‌ نمايش‌ , در فارسی : مجلس‌ سازي‌.

Scenography به چه معناست و Scenography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scenography

تصوير به خارجی , ریشه انگلیسی تصوير, ترجمه تصوير, کلمات شبیه تصوير , نقاشي‌ پرده‌ هاي‌ نمايش‌ به لاتین , مجلس‌ سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها