ترجمه Schedule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرانما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جدول‌ , در فارسی : صورت‌ , به فارسی : فهرست‌ , سایر ترجمه ها : برنامه‌ دربرنامه‌

Schedule به چه معناست و Schedule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schedule

فرانما به خارجی , ریشه انگلیسی فرانما, ترجمه فرانما, کلمات شبیه فرانما , جدول‌ به لاتین , صورت‌ به لاتین , فهرست‌ خارجی , برنامه‌ در زبان , دربرنامه‌انگلیسی
دانلود فایل ها