ترجمه Schema در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الگو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدل‌.

Schema به چه معناست و Schema یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schema

الگو به خارجی , ریشه انگلیسی الگو, ترجمه الگو, کلمات شبیه الگو , مدل‌. به لاتین
دانلود فایل ها