ترجمه Schematize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابتكار كردن‌. می باشد

Schematize به چه معناست و Schematize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schematize

ابتكار كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابتكار كردن‌., ترجمه ابتكار كردن‌., کلمات شبیه ابتكار كردن‌.
دانلود فایل ها