ترجمه Schematize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رح‌ يا نقشه‌اي‌ تهيه‌ كردن‌

Schematize به چه معناست و Schematize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schematize

بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌, ترجمه بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ برنامه‌ دراوردن‌ , ط‌رح‌ يا نقشه‌اي‌ تهيه‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها