ترجمه Schismatize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شقاق‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جدا شدن‌ از , در فارسی : تفرقه‌ انداختن‌.

Schismatize به چه معناست و Schismatize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schismatize

شقاق‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شقاق‌ داشتن‌, ترجمه شقاق‌ داشتن‌, کلمات شبیه شقاق‌ داشتن‌ , جدا شدن‌ از به لاتین , تفرقه‌ انداختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها