ترجمه Schist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tsihs) (مع.) شيست‌ متورق‌. می باشد

Schist به چه معناست و Schist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schist

(tsihs) (مع.) شيست‌ متورق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (tsihs) (مع.) شيست‌ متورق‌., ترجمه (tsihs) (مع.) شيست‌ متورق‌., کلمات شبیه (tsihs) (مع.) شيست‌ متورق‌.
دانلود فایل ها