ترجمه Schistosoma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (emosotsihcs) (ج‌.ش‌.) كرمهاي‌ پهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيستوزوم‌.

Schistosoma به چه معناست و Schistosoma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schistosoma

(emosotsihcs) (ج‌.ش‌.) كرمهاي‌ پهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (emosotsihcs) (ج‌.ش‌.) كرمهاي‌ پهن‌, ترجمه (emosotsihcs) (ج‌.ش‌.) كرمهاي‌ پهن‌, کلمات شبیه (emosotsihcs) (ج‌.ش‌.) كرمهاي‌ پهن‌ , شيستوزوم‌. به لاتین
دانلود فایل ها