ترجمه Schistous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (esotsihcs) متورق‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثل‌ سنگ‌ لوح‌.

Schistous به چه معناست و Schistous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schistous

(esotsihcs) متورق‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (esotsihcs) متورق‌, ترجمه (esotsihcs) متورق‌, کلمات شبیه (esotsihcs) متورق‌ , مثل‌ سنگ‌ لوح‌. به لاتین
دانلود فایل ها