ترجمه Schmaltzy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هنري‌ خيال‌ انگيز ورويايي‌. می باشد

Schmaltzy به چه معناست و Schmaltzy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schmaltzy

هنري‌ خيال‌ انگيز ورويايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هنري‌ خيال‌ انگيز ورويايي‌., ترجمه هنري‌ خيال‌ انگيز ورويايي‌., کلمات شبیه هنري‌ خيال‌ انگيز ورويايي‌.
دانلود فایل ها