ترجمه Schnitzel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كتلت‌ گوشت‌ گوساله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شنيتزل‌.

Schnitzel به چه معناست و Schnitzel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schnitzel

كتلت‌ گوشت‌ گوساله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كتلت‌ گوشت‌ گوساله‌, ترجمه كتلت‌ گوشت‌ گوساله‌, کلمات شبیه كتلت‌ گوشت‌ گوساله‌ , شنيتزل‌. به لاتین
دانلود فایل ها