ترجمه Scholiast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نويس‌. می باشد

Scholiast به چه معناست و Scholiast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scholiast

نويس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نويس‌., ترجمه نويس‌., کلمات شبیه نويس‌.
دانلود فایل ها