ترجمه School در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جماعت‌ همفكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جماعت‌ , در فارسی : گروه‌ , به فارسی : دسته‌ ماهي‌ , سایر ترجمه ها : گروه‌پرندگان‌

School به چه معناست و School یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به School

جماعت‌ همفكر به خارجی , ریشه انگلیسی جماعت‌ همفكر, ترجمه جماعت‌ همفكر, کلمات شبیه جماعت‌ همفكر , جماعت‌ به لاتین , گروه‌ به لاتین , دسته‌ ماهي‌ خارجی , گروه‌پرندگان‌ در زبان
دانلود فایل ها