ترجمه Schoolma’am در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (mramloohcs) خانم‌ معلم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانم‌ دبير , در فارسی : مديره‌ مدرسه‌.

Schoolma’am به چه معناست و Schoolma’am یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolma’am

(mramloohcs) خانم‌ معلم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (mramloohcs) خانم‌ معلم‌, ترجمه (mramloohcs) خانم‌ معلم‌, کلمات شبیه (mramloohcs) خانم‌ معلم‌ , خانم‌ دبير به لاتین , مديره‌ مدرسه‌. به لاتین
دانلود فایل ها