ترجمه Schoolmarm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (maamloohcs) خانم‌ معلم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانم‌ دبير , در فارسی : مديره‌ مدرسه‌.

Schoolmarm به چه معناست و Schoolmarm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolmarm

(maamloohcs) خانم‌ معلم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (maamloohcs) خانم‌ معلم‌, ترجمه (maamloohcs) خانم‌ معلم‌, کلمات شبیه (maamloohcs) خانم‌ معلم‌ , خانم‌ دبير به لاتین , مديره‌ مدرسه‌. به لاتین
دانلود فایل ها