ترجمه Schoolmaster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مديراموزشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناظ‌م‌ مدرسه‌ , در فارسی : مكتب‌ دار , به فارسی : مثل‌ رئيس‌

Schoolmaster به چه معناست و Schoolmaster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolmaster

مديراموزشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مديراموزشگاه‌, ترجمه مديراموزشگاه‌, کلمات شبیه مديراموزشگاه‌ , ناظ‌م‌ مدرسه‌ به لاتین , مكتب‌ دار به لاتین , مثل‌ رئيس‌ خارجی
دانلود فایل ها