ترجمه Schoolmate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ شاگردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ مدرسه‌اي‌ , در فارسی : هم‌ اموز.

Schoolmate به چه معناست و Schoolmate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolmate

هم‌ شاگردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ شاگردي‌, ترجمه هم‌ شاگردي‌, کلمات شبیه هم‌ شاگردي‌ , هم‌ مدرسه‌اي‌ به لاتین , هم‌ اموز. به لاتین
دانلود فایل ها