ترجمه Schoolmistress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مديره‌ اموزشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خانم‌ رئيس‌.

Schoolmistress به چه معناست و Schoolmistress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schoolmistress

مديره‌ اموزشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مديره‌ اموزشگاه‌, ترجمه مديره‌ اموزشگاه‌, کلمات شبیه مديره‌ اموزشگاه‌ , خانم‌ رئيس‌. به لاتین
دانلود فایل ها