ترجمه Schuss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراشيب‌ پايين‌ رفتن‌. می باشد

Schuss به چه معناست و Schuss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schuss

سراشيب‌ پايين‌ رفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سراشيب‌ پايين‌ رفتن‌., ترجمه سراشيب‌ پايين‌ رفتن‌., کلمات شبیه سراشيب‌ پايين‌ رفتن‌.
دانلود فایل ها