ترجمه Schuss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اسكي‌) شوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لغزش‌ بط‌ور مستقيم‌ وسريع‌ , در فارسی : مستقيما از

Schuss به چه معناست و Schuss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schuss

(اسكي‌) شوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اسكي‌) شوس‌, ترجمه (اسكي‌) شوس‌, کلمات شبیه (اسكي‌) شوس‌ , لغزش‌ بط‌ور مستقيم‌ وسريع‌ به لاتین , مستقيما از به لاتین
دانلود فایل ها