ترجمه Schwarmerei در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احساسات‌ شديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احساسات‌ افراط‌ي‌.

Schwarmerei به چه معناست و Schwarmerei یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schwarmerei

احساسات‌ شديد به خارجی , ریشه انگلیسی احساسات‌ شديد, ترجمه احساسات‌ شديد, کلمات شبیه احساسات‌ شديد , احساسات‌ افراط‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها