ترجمه Scientail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علم‌. می باشد

Scientail به چه معناست و Scientail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scientail

علم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علم‌., ترجمه علم‌., کلمات شبیه علم‌.
دانلود فایل ها