ترجمه Scintilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جرقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اثر.

Scintilla به چه معناست و Scintilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scintilla

جرقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جرقه‌, ترجمه جرقه‌, کلمات شبیه جرقه‌ , اثر. به لاتین
دانلود فایل ها