ترجمه Scintillate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جرقه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برق‌ زدن‌ , در فارسی : ساط‌ع‌ شدن‌ , به فارسی : درخشيدن‌.

Scintillate به چه معناست و Scintillate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scintillate

جرقه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جرقه‌ زدن‌, ترجمه جرقه‌ زدن‌, کلمات شبیه جرقه‌ زدن‌ , برق‌ زدن‌ به لاتین , ساط‌ع‌ شدن‌ به لاتین , درخشيدن‌. خارجی
دانلود فایل ها