ترجمه Scintillating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnilkraps می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : tnallitnics=) جرقه‌ زننده‌ , در فارسی : بارقه‌ دار.

Scintillating به چه معناست و Scintillating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scintillating

(gnilkraps به خارجی , ریشه انگلیسی (gnilkraps, ترجمه (gnilkraps, کلمات شبیه (gnilkraps , tnallitnics=) جرقه‌ زننده‌ به لاتین , بارقه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها