ترجمه Scintillation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برق‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درخشش‌ , در فارسی : جرقه‌ , به فارسی : برق‌.

Scintillation به چه معناست و Scintillation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scintillation

برق‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برق‌ زني‌, ترجمه برق‌ زني‌, کلمات شبیه برق‌ زني‌ , درخشش‌ به لاتین , جرقه‌ به لاتین , برق‌. خارجی
دانلود فایل ها