ترجمه Scintillator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جرقه‌ زننده‌. می باشد

Scintillator به چه معناست و Scintillator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scintillator

جرقه‌ زننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جرقه‌ زننده‌., ترجمه جرقه‌ زننده‌., کلمات شبیه جرقه‌ زننده‌.
دانلود فایل ها