ترجمه Scissile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌ع‌ كننده‌.

Scissile به چه معناست و Scissile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scissile

برنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برنده‌, ترجمه برنده‌, کلمات شبیه برنده‌ , قط‌ع‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها