ترجمه Scissors در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقراض‌ , در فارسی : چيز برنده‌ , به فارسی : قط‌ع‌ كننده‌.

Scissors به چه معناست و Scissors یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scissors

قيچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قيچي‌, ترجمه قيچي‌, کلمات شبیه قيچي‌ , مقراض‌ به لاتین , چيز برنده‌ به لاتین , قط‌ع‌ كننده‌. خارجی
دانلود فایل ها