ترجمه Sciuroid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنجاب‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مثل‌ دم‌ سنجاب‌.

Sciuroid به چه معناست و Sciuroid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sciuroid

سنجاب‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی سنجاب‌ مانند, ترجمه سنجاب‌ مانند, کلمات شبیه سنجاب‌ مانند , مثل‌ دم‌ سنجاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها