ترجمه Scold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ بد دهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ غرولندو , در فارسی : سرزنش‌ كردن‌ , به فارسی : بدحرفي‌ كردن‌

Scold به چه معناست و Scold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scold

ادم‌ بد دهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ بد دهان‌, ترجمه ادم‌ بد دهان‌, کلمات شبیه ادم‌ بد دهان‌ , زن‌ غرولندو به لاتین , سرزنش‌ كردن‌ به لاتین , بدحرفي‌ كردن‌ خارجی
دانلود فایل ها