ترجمه Scoop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بقدر يك‌ چمچه‌ , در فارسی : بيرون‌ اوردن‌ , به فارسی : گود كردن‌ , سایر ترجمه ها : كندن‌.

Scoop به چه معناست و Scoop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scoop

زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زني‌, ترجمه زني‌, کلمات شبیه زني‌ , بقدر يك‌ چمچه‌ به لاتین , بيرون‌ اوردن‌ به لاتین , گود كردن‌ خارجی , كندن‌. در زبان
دانلود فایل ها