ترجمه Scoop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمچه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملاقه‌ , در فارسی : خاك‌ انداز , به فارسی : كج‌ بيل‌ , سایر ترجمه ها : اسباب‌ مخصوص‌ در

Scoop به چه معناست و Scoop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scoop

چمچه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چمچه‌, ترجمه چمچه‌, کلمات شبیه چمچه‌ , ملاقه‌ به لاتین , خاك‌ انداز به لاتین , كج‌ بيل‌ خارجی , اسباب‌ مخصوص‌ در در زبان
دانلود فایل ها