ترجمه Scooter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روروك‌ مخصوص‌ بچه‌ ها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قايق‌ موتوري‌ ته‌ پهن‌ , در فارسی : روروك‌

Scooter به چه معناست و Scooter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scooter

روروك‌ مخصوص‌ بچه‌ ها به خارجی , ریشه انگلیسی روروك‌ مخصوص‌ بچه‌ ها, ترجمه روروك‌ مخصوص‌ بچه‌ ها, کلمات شبیه روروك‌ مخصوص‌ بچه‌ ها , قايق‌ موتوري‌ ته‌ پهن‌ به لاتین , روروك‌ به لاتین
دانلود فایل ها