ترجمه Scotch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مانع‌ غلتيدن‌ شدن‌ , در فارسی : مردد بودن‌ , به فارسی : نوار چسب‌ اسكاچ‌.

Scotch به چه معناست و Scotch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scotch

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , مانع‌ غلتيدن‌ شدن‌ به لاتین , مردد بودن‌ به لاتین , نوار چسب‌ اسكاچ‌. خارجی
دانلود فایل ها