ترجمه Scotch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زخم‌ , در فارسی : چاك‌ دادن‌ , به فارسی : زخمي‌كردن‌ , سایر ترجمه ها : له‌ كردن‌ مسدود

Scotch به چه معناست و Scotch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scotch

خراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خراش‌, ترجمه خراش‌, کلمات شبیه خراش‌ , زخم‌ به لاتین , چاك‌ دادن‌ به لاتین , زخمي‌كردن‌ خارجی , له‌ كردن‌ در زبان , مسدودانگلیسی
دانلود فایل ها