ترجمه Scotland Yard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌. می باشد

Scotland Yard به چه معناست و Scotland Yard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scotland Yard

اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌., ترجمه اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌., کلمات شبیه اداره‌ كاراگاهي‌ لندن‌.
دانلود فایل ها