ترجمه Scottish Gaelic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسكاتلند. می باشد

Scottish Gaelic به چه معناست و Scottish Gaelic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scottish Gaelic

اسكاتلند. به خارجی , ریشه انگلیسی اسكاتلند., ترجمه اسكاتلند., کلمات شبیه اسكاتلند.
دانلود فایل ها