ترجمه Scottish Gaelic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ زبان‌ گاليك‌

Scottish Gaelic به چه معناست و Scottish Gaelic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scottish Gaelic

زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند, ترجمه زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند, کلمات شبیه زبان‌ محلي‌ مردم‌ اسكاتلند , وابسته‌ به‌ زبان‌ گاليك‌ به لاتین
دانلود فایل ها