ترجمه Scratcher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراشنده‌. می باشد

Scratcher به چه معناست و Scratcher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scratcher

خراشنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خراشنده‌., ترجمه خراشنده‌., کلمات شبیه خراشنده‌.
دانلود فایل ها