ترجمه Scratchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراش‌ دار. می باشد

Scratchy به چه معناست و Scratchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scratchy

خراش‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی خراش‌ دار., ترجمه خراش‌ دار., کلمات شبیه خراش‌ دار.
دانلود فایل ها