ترجمه Screak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ گوشخراش‌ ايجاد كردن‌.

Screak به چه معناست و Screak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screak

ماشين‌) به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌), ترجمه ماشين‌), کلمات شبیه ماشين‌) , صداي‌ گوشخراش‌ ايجاد كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها