ترجمه Screamer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توجه‌ در روزنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌الب‌جالب‌ توجه‌.

Screamer به چه معناست و Screamer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screamer

توجه‌ در روزنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توجه‌ در روزنامه‌, ترجمه توجه‌ در روزنامه‌, کلمات شبیه توجه‌ در روزنامه‌ , مط‌الب‌جالب‌ توجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها