خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46853 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46853','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46853 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Screed به فارسی

ترجمه Screed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درد دل‌ , در فارسی : تكه‌ پاره‌

Screed به چه معناست و Screed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screed

سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌, ترجمه سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌, کلمات شبیه سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ , درد دل‌ به لاتین , تكه‌ پاره‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: