ترجمه Screed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درد دل‌ , در فارسی : تكه‌ پاره‌

Screed به چه معناست و Screed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screed

سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌, ترجمه سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌, کلمات شبیه سخن‌ يا نامه‌ دراز وخسته‌ كننده‌ , درد دل‌ به لاتین , تكه‌ پاره‌ به لاتین
دانلود فایل ها