ترجمه Screen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ پرده‌ افكندن‌ , در فارسی : غربال‌ , به فارسی : غربال‌ كردن‌.

Screen به چه معناست و Screen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screen

پرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرده‌, ترجمه پرده‌, کلمات شبیه پرده‌ , روي‌ پرده‌ افكندن‌ به لاتین , غربال‌ به لاتین , غربال‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها